Geldzaken

Betaal je schenkbelasting als je voor je kind een auto koopt?

Als je in de gelukkige omstandigheid verkeert dat je af en toe wat extra’s kunt doen voor je kinderen is dat heel mooi. Maar hou er dan wel rekening mee dat de ontvanger schenkbelasting moet betalen over de gift.

 

Schenkbelasting wordt niet alleen over geld geheven, maar ook over andere zaken

Alles wat je aan een ander geeft – zonder dat er iets tegenover staat – wordt door de Belastingdienst als schenking beschouwd.

De schenkbelasting houdt dus niet op bij geldbedragen, maar geldt ook voor effecten (bijvoorbeeld aandelen, obligaties), onroerende zaken (zoals een huis) en roerende zaken, zoals de auto die je aan je kind wilt geven. Stel je koopt voor je kind een auto ter waarde van € 25.000.

Om te berekenen (of en) hoeveel belasting er moet worden betaald, moet je eerst twee zaken nagaan:

  • Wat is de waarde van de schenking?
  • Geldt er een schenkingsvrijstelling?
Waarde van de schenking

De waarde van de schenking is gelijk aan de marktwaarde op het moment van de schenking. De Belastingdienst omschrijft dit als het hoogste bedrag dat je bij een eventuele verkoop zou kunnen krijgen. Bij de auto gaan we nu even uit van de genoemde 25.000 euro.

Een schenkingsvrijstelling

Dan de vrijstelling. Als ouder mag je je kind éénmalig (dus één keer in zijn of haar leven) 25.449 euro belastingvrij schenken (bedrag 2016). Dit mag als het kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Maak je gebruik van deze vrijstelling, dan hoeft er over de auto dus geen schenkbelasting te worden betaald.

Het kan zijn dat je de vrijstelling wilt bewaren voor later of er al gebruik van hebt gemaakt. Dan kun je mogelijk nog wel van een andere vrijstelling gebruikmaken: als ouder kun je je kind namelijk ieder jaar een vast bedrag belastingvrij schenken. Dat bedrag lag in 2016 op 5.304 euro. Als je vorig jaar verder geen gebruik van die vrijstelling hebt gemaakt, kun je dit bedrag van de 25.000 euro aftrekken.

De belastbare schenking

Er blijft er een belaste schenking van 19.696 over. Daarover moet in totaal 1.969 euro worden betaald (bij een schenking van ouder op kind geldt een belastingpercentage van 10% over de belastbare schenking).


Let op: de ontvanger van het cadeau moet de schenkbelasting betalen


Dit is de schenkbelasting die de ontvanger – dus in dit geval het kind – moet betalen. Kies je er als schenker voor om de belasting te betalen, dan wordt het bedrag hoger. Dit komt doordat de Belastingdienst dat ook weer als een schenking ziet. Het bedrag zou in dat geval uitkomen op 2.188 euro.

Met deze rekenhulp van de Belastingdienst kun je precies uitrekenen hoe hoog de schenkbelasting is.

 

Bron: iexgeld.nl

Fiftymore.nl. Hard op weg om Nederlands leukste online-magazine voor 50-plussers te worden!

Inspirerende artikelen, relevante informatie en entertainment wisselen elkaar af. Soms om je te informeren over zaken die voor je van belang zijn, soms om je simpelweg te laten zien hoeveel moois er nog te ontdekken valt. Veel leesplezier!