Comfort Gezondheid Tech Wonen

65-plusser enthousiast over domotica in huis

65-plussers zijn enthousiast over het gebruik van domotica. Deze nieuwe vormen van het integreren van wonen en techniek maken het mogelijk dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Bovendien verwachten ouderen dat zij minder vaak een beroep hoeven te doen op professionele zorgverleners.
Onderzoek Motivaction

Dit blijkt uit het Mature Market Monitor-onderzoek van Motivaction, uitgevoerd in samenwerking met AgeWise. Uit het onderzoek, waarvoor 1.530 mensen zijn ondervraagd van 18 tot en met 80 jaar, blijkt ook dat ouderen (65+) bijna even positief zijn over nieuwe technologieën als jongeren tussen de 18 en 34 jaar.

Domotica helpt bij langer thuis blijven wonen

Domotica is er in verschillende vormen: zoals een stofzuiger die zelf het huis rondgaat of nieuwe communicatiemiddelen om digitaal met een arts of verpleegkundige te praten. Maar domotica wordt pas echt relevant als deze het mogelijk maakt om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Volgens ouderen is domotica niet alleen van belang voor henzelf, maar ook voor anderen. Zij hoeven immers minder een beroep te doen op hun familie en/of professionele zorgverleners.


Ouderen willen dat de inzet van domotica leidt tot meer contact met hun medemens, niet tot minder contact.


Geen vervanging menselijk contact

Een kritische noot die vaak geplaatst wordt, is de vrees dat domotica het contact met anderen vermindert. Dit speelt vooral bij de inzet van technologie in de zorg. Een groot deel van de ouderen (77 procent) vreest dat meer technologie zal leiden tot meer eenzaamheid. Ouderen willen dan ook niet dat domotica de plaats inneemt van menselijk contact.

 

domotica2

Gezelschapsrobots

Domotica op het persoonlijke vlak, zoals robots die helpen met persoonlijke verzorging, is voor veel ouderen vooralsnog een brug te ver. Ook gezelschapsrobots worden op dit moment als minder aantrekkelijk gezien. 51% vindt een robot die helpt met de persoonlijke verzorging (zeer) onaantrekkelijk, eenzelfde percentage ziet niets in een gezelschapsrobot in huis.

Senior Research Consultant Peter Jobsen van Motivaction:

“Technologie verandert wat er mogelijk is, maar niet wat mensen belangrijk vinden in hun leven. Ouderen willen dat de inzet van domotica leidt tot meer contact met hun medemens, niet tot minder contact. De beschikking hebben over meer communicatietools en langer in control van je eigen leven blijven, dat is de toegevoegde waarde van domotica voor ouderen.”

 

Bron: technischeunie.nl

Fiftymore.nl. Hard op weg om Nederlands leukste online-magazine voor 50-plussers te worden!

Inspirerende artikelen, relevante informatie en entertainment wisselen elkaar af. Soms om je te informeren over zaken die voor je van belang zijn, soms om je simpelweg te laten zien hoeveel moois er nog te ontdekken valt. Veel leesplezier!