Geldzaken Wonen

Zo voorkom je dat de koude kant van je erft

Wie een testament wil laten opstellen zal uiteraard goed moeten nadenken over wat er in komt te staan. Wie erft wat als je komt te overlijden? En ook: wie erft er niet?

 

Misschien komt in het gesprek met de notaris het woord uitsluitingsclausule aan bod. Het is belangrijk om te weten wat dat is en wat je er zoal mee kunt. Het wel of juist niet toevoegen van zo’n clausule aan je testament kan namelijk gevolgen hebben voor de uiteindelijke verdeling van je nalatenschap.

De koude kant uitsluiten

Een uitsluitingsclausule kan bij een testament (overigens ook bij een schenkingsovereenkomst) worden opgenomen. De naam anti-schoonzoonclausule, die er ook wel eens voor wordt gebruikt, verraadt het doel ervan: de koude kant uitsluiten van de erfenis (of schenking), in geval van scheiding.

Anders gezegd: de clausule zorgt ervoor dat alles wat je kind van je krijgt, van hem of haar blijft, óók als hij of zij ooit gaat scheiden. Hierbij wordt dan uitgegaan van een huwelijk op basis van gemeenschap van goederen.

Uitsluitingsclausule in de praktijk

De (ex)-partner heeft in het geval van een uitsluitingsclausule dus geen recht op de helft van de erfenis, ook al is in gemeenschap van goederen getrouwd. Hoe kan dat eruit komen te zien? Op de website van VBC Notarissen wordt een voorbeeldsituatie omschreven:

  • A: privévermogen van partner 1 (bijvoorbeeld schenkingen en erfenissen)
  • B: gezamenlijk vermogen van partner 1 en 2 (gemeenschap van goederen)
  • C: privévermogen partner 2

Bij een scheiding zal ieder zijn of haar privévermogen (A en C) mogen houden. Het gezamenlijk vermogen (B) zal in onderling overleg verdeeld moeten worden tussen de partners.

Het is overigens belangrijk dat de erfgenaam goed administratief vastlegt en bijhoudt welk deel van het vermogen uit de erfenis afkomstig is (het privévermogen dus) en welk deel bij het gezamenlijk vermogen hoort. Dan zullen daar geen misverstanden over ontstaan.

Meer over de uitsluitingsclausule kun je hier lezen.

 

Bron: iexgeld

Illustratie: Freepik

Fiftymore.nl. Hard op weg om Nederlands leukste online-magazine voor 50-plussers te worden!

Inspirerende artikelen, relevante informatie en entertainment wisselen elkaar af. Soms om je te informeren over zaken die voor je van belang zijn, soms om je simpelweg te laten zien hoeveel moois er nog te ontdekken valt. Veel leesplezier!