Geldzaken Tech

4 hardnekkige misverstanden over het moderne bankieren

Het blijkt dat veel mensen zich zorgen maken over de veiligheid van digitaal bankieren. Toch wordt het steeds veiliger. Zo daalt de schade van fraude met internetbankieren nog ieder jaar en is de kans op fraude met mobiel bankieren zeer klein.

 

Misverstand 1: schade door fraude met internetbankieren is torenhoog

Klanten van banken schatten de kans op fraude met internetbankieren zeer hoog in. Ten onrechte, zo laten de sterk dalende cijfers zien. Banken hebben veel geïnvesteerd in de beveiliging van online bankieren. Bijvoorbeeld door preventieve fraudedetectie en het razendsnel signaleren van afwijkend betaalgedrag. Websites die worden gebruikt voor het plegen van fraude worden direct uit de lucht gehaald en rekeningen van fraudeurs worden geblokkeerd. Banken werken samen met onafhankelijke betaalverenigingen en met de overheid om fraudeurs een stap voor te blijven en betalingsverkeer veilig te houden.

Misverstand 2: Mobiel bankieren is fraudegevoeliger dan internetbankieren

Een belangrijk misverstand is dat mobiel bankieren fraudegevoeliger zou zijn dan internetbankieren. De cijfers laten zien dat mobiel bankieren net zo veilig is als bankieren via de computer. Zo is er bijvoorbeeld nog geen enkel schadegeval bekend met mobiel bankieren.

De mobiel bankieren app bestaat uit een zeer geavanceerde code die moeilijk te kraken is door criminelen. Wanneer een mobiele telefoon in verkeerde handen valt, kan men nog steeds niet bij bankgegevens via de app. Naast dat een telefoon zelf vaak al beveiligd is met een pincode of vingerafdruk, is toegang tot de app en het overmaken van geld ook nog eens extra beveiligd met een aparte pincode of vingerafdruk. Ook logt de app automatisch na een paar minuten uit wanneer hij niet wordt gebruikt en is hij heel snel te blokkeren via internetbankieren of na één telefoontje naar de bank.

Misverstand 3: Contactloos betalen is onveilig

Sinds 2013 is contactloos betalen bij veel betaalpunten geleidelijk geïntroduceerd. Een handige en veilige betalingsmethode. Toch vrezen sommige klanten dat criminelen met de juiste apparatuur ‘per ongeluk’ tegen hen opbotsen en zo geld opnemen van de rekening. Dit is tot op heden nog nooit gebeurd, stelt Betaalvereniging Nederland.

Sterker nog: volgens de betaalvereniging draagt contactloos betalen juist bij aan de veiligheid. Want veruit de meeste schade door fraude met betaalpassen ontstaat door ouderwets shoulderen: eerst de pincode afkijken en daarna de betaalpas stelen. Contactloos betalen helpt om juist deze vorm van fraude terug te dringen.

Misverstand 4: Banken vergoeden fraude door online bankieren niet

Verreweg de meeste fraudeschade voor particulieren wordt door banken vergoed. In 2016 was dit 98,2 procent van alle geleden particuliere schade. Zolang consumenten zich aan de belangrijkste veiligheidsregels houden, vergoeden banken schade die ontstaat door fraude met betaalmiddelen (zie ook het kader Zo bankiert je veilig). Bankieren is daarmee veiliger dan ooit.

Wel is het belangrijk om altijd alert te blijven. Ook criminelen blijven hun praktijken verder ontwikkelen en vinden nieuwe methodes voor het plegen van fraude. Wees daarom altijd alert als je onverwachte of dwingende verzoeken van onbekenden krijgt via e-mail of telefoon en houd je inloggegevens net zo geheim als je pincode. Met de juiste kennis van de risico’s blijf je zo veilig bankieren.

 


Zo bankiert je veilig

Wat moet je doen?

  1. Houd je inlogcodes geheim.
  2. Zorg ervoor dat je bankpas nooit door een ander gebruikt wordt.
  3. Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die je gebruikt voor uw bankzaken.
  4. Controleer je bankrekening regelmatig.
  5. Meld incidenten direct bij je bank en volg de aanwijzingen van je bank op.

 

Bron: FinancialFocus

Fiftymore.nl. Hard op weg om Nederlands leukste online-magazine voor 50-plussers te worden!

Inspirerende artikelen, relevante informatie en entertainment wisselen elkaar af. Soms om je te informeren over zaken die voor je van belang zijn, soms om je simpelweg te laten zien hoeveel moois er nog te ontdekken valt. Veel leesplezier!