Cultuur Gezondheid Lifestyle

Volgens deze studie wordt je gedurende je leven een compleet ander persoon

Kijk eens naar een foto van toen je jong was en je zult, op de modemissers na, waarschijnlijk grotendeels dezelfde persoon zien die je vandaag bent. Met dezelfde eigenschappen en eigenaardigheden. Maar of je persoonlijkheid, wat dat ook mag betekenen, gedurende je leven eigenlijk wel hetzelfde blijft is al een hele tijd onderwerp van filosofische en psychologische discussies.

 

De langstlopende studie naar persoonlijkheid ooit gehouden lijkt juist aan te geven dat in de loop van de jaren, niet alleen je uiterlijke veranderingen ondergaat en je cellen voortdurend vernieuwd worden, maar dat ook je persoonlijkheid onherkenbaar transformeert.

Geen bewijs voor een stabiel blijvende persoonlijkheid

De studie is begonnen in 1950 met een onderzoek naar 1.208 14-jarigen in Schotland. Hun leraren werd gevraagd om aan de hand van zes vragenlijsten de tieners op zes persoonlijkheidskenmerken te beoordelen: zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, geestelijke stabiliteit, bewustzijn, originaliteit en leergierigheid. De uitslagen werden toen bij elkaar gevoegd en daaruit kwam een score voor één persoonlijkheidskenmerk, namelijk ‘betrouwbaarheid’. Meer dan 60 jaar later werden 635 van de 1.204 deelnemers aan het eerste onderzoek opgespoord en daarvan wilden 174 de test nog een keer doen.

Nu, op 77-jarige leeftijd, moesten de kandidaten zichzelf weer beoordelen op de 6 kenmerken. Ook werd een goede vriend of familielid gevraagd de kandidaat te beoordelen. Over het algemeen bleek er weinig overlap met de eerste test van 63 jaar eerder te zijn. De 6 persoonlijkheidskenmerken en de grotere overall factor ‘betrouwbaarheid’ bleken niet stabiel te zijn geweest in de 6 decennia. ‘We hadden verwacht dat we bewijs zouden vinden van een stabiele persoonlijkheid, maar onze bevindingen ondersteunen die hypothese niet’, aldus de onderzoekers.

Deze uitkomsten waren een verrassing voor de onderzoekers omdat uit eerdere studies, gehouden over kortere periodes, persoonlijkheden juist stabiel leken te zijn. Deze studies besloegen echter slechts een paar decennia, van kind tot middelbare leeftijd of van middelbaar tot ouder, en lieten stabiele persoonlijkheden zien. Maar deze laatste studie, met de langste periode ertussen, geeft duidelijk aan dat de persoonlijkheid echt transformeert. Hoe langer de interval tussen de testen, hoe minder relatie er is tussen de uitslagen van de testen. En uit de resultaten van de langste test blijkt dat na 63 jaar er zo goed als geen overeenkomst meer is tussen de eerste en de laatste test.

Ben je eigenlijk nog wel dezelfde?

Wellicht dat mensen die als jongere een impulsief en grillig karakter hadden er blij mee zijn dat eventuele mindere karaktereigenschappen in de loop van het leven wat afvlakken. Maar het is best onthutsend om je te beseffen dat je hele persoonlijkheid is veranderd.

‘Persoonlijkheid refereert aan iemands patronen van denken, emotie en gedrag, samen met de – al dan niet zichtbare – psychologische mechanismes erachter’, aldus de onderzoekers die hiermee psychologie professor David Funders quoten.

Als je patronen van denken, emotie en gedrag zo radicaal veranderen door de jaren heen, kun je dan nog als dezelfde persoon gezien worden op hoge leeftijd dan de persoon die je op jonge leeftijd was? Dat is iets wat je je dus af kunt vragen…

Maar wellicht heb je het zo ook al eens ervaren toen je ineens iemand van heel lang geleden tegenkwam en het een heel ander persoon bleek te zijn dan jij uit je jeugd in gedachten had. Dat kan dus komen omdat ook zijn of haar persoonlijkheid in die tijd compleet getransformeerd is. Groot kans ook dat de ander hetzelfde over jou denkt.

 

Bron: quartz

Fiftymore.nl. Hard op weg om Nederlands leukste online-magazine voor 50-plussers te worden!

Inspirerende artikelen, relevante informatie en entertainment wisselen elkaar af. Soms om je te informeren over zaken die voor je van belang zijn, soms om je simpelweg te laten zien hoeveel moois er nog te ontdekken valt. Veel leesplezier!