Geldzaken

Hoeveel belasting betaalt u over box 3?

Vanaf 1 maart kunnen we weer belastingaangifte doen van onze inkomsten. Om dit nou een leuke bezigheid te noemen gaat wat ver. Maar sinds een aantal jaren is het wel écht makkelijker. Ilja van Meulem van ABN AMRO licht graag het een ander toe:

 

Eenmaal ingelogd heeft de Belastingdienst de meeste gegevens al ingevuld. We moeten deze alleen nog even checken. Hiervoor hebben we tot 1 mei de tijd. Ook spaargeld wordt belast, in box 3 om precies te zijn. De belasting die u hierover betaalt wordt berekend over een ‘forfaitair rendement’.

Ben ik u nu al kwijt? Lees dan vooral verder, dan leg ik uit hoe dit werkt en hoe u berekent hoeveel belasting u moet betalen. Ook geef ik aan hoe u uw vermogen dit jaar handig opbouwt, zodat u daar bij de volgende belastingaangifte de vruchten van plukt. Sowieso blik ik vooruit op de belastingaangifte van 2018. Box 3 is namelijk per 2017 op de schop gegaan en voor de meeste (kleine) spaarders pakt dit volgend jaar gunstig uit.

Box 3: sparen en beleggen

In box 3 betaalt u belasting over inkomsten die niet in box 1 en 2 zijn onder te brengen. Makkelijk gezegd misschien, maar dat is wel de beste uitleg. Ok, waarover wordt in die eerste twee boxen dan belasting betaald? In box 1 vallen inkomsten uit werk en woning. Uw salaris bijvoorbeeld, of bezit van een koophuis. Heeft u een aandeel in een onderneming, zoals een bv? Dan betaalt u in box 2 belasting over het voordeel dat u hier van heeft. De Belastingdienst noemt dit ‘aanmerkelijk belang’. Uw vermogen ten slotte, wordt belast in box 3. Denk hierbij aan spaargeld, aandelen of een tweede huis. Heeft uw minderjarige kind spaargeld en beleggingen? Houd er rekening mee dat de Belastingdienst die bij uw eigen vermogen in box 3 optelt.

Vooraf vastgesteld rendement

De overheid gaat er vanuit dat uw vermogen elk jaar 4% rendement oplevert. Deze vooraf vastgestelde opbrengst wordt ook wel forfaitair rendement genoemd. Hierover betaalt u 30% belasting. Een snelle rekensom leert dus dat je 1,2% vermogensrendementsheffing betaalt (30% van 4% = 1,2%). Nederland is trouwens het enige land ter wereld dat rekent met een forfaitair –  in plaats van een echt behaald – rendement. Lang niet iedereen haalt 4% rendement uit zijn vermogen. De spaarrentes zijn namelijk historisch laag en (slim) beleggen is niet voor iedereen weggelegd. Niet zo gek dus dat veel Nederlanders ontevreden zijn over het forfaitair rendement. Vanaf 2017 heeft de overheid dit dan ook gewijzigd, in het voordeel van de meeste spaarders. Aan het einde van dit blog vertel ik u meer over deze veranderingen.

Spaargeld waarover u geen belasting betaalt

In 2017 kunt u iets meer sparen zonder er belasting over te betalen. Over het eerste deel van je vermogen betaal je namelijk geen belasting. De Belastingdienst noemt dat ‘heffingsvrij vermogen’. Als u over 2016 aangifte doet, is het heffingsvrije vermogen € 24.437. Voor fiscaal partners is dat het dubbele: € 48.874. In 2017 wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd naar € 25.000 per persoon. Ook schulden boven € 3.000, zoals een lening, mag u van de Belastingdienst van uw vermogen aftrekken. Voor fiscaal partners is de grens € 6.000. Maar over welk vermogen betaalt u nu eigenlijk belasting in box 3? Trek altijd eerst schulden boven de € 3.000 (€ 6.000 bij fiscaal partners) van uw vermogen af. Vervolgens haalt u daar het heffingsvrije vermogen vanaf. Over het resterende bedrag berekent u 1,2% belasting. Is dit verhaal te theoretisch? In de volgende alinea leg ik het uit met een voorbeeldberekening.

Wat betaalt u over 2016?

Stel, u en uw fiscaal partner hebben op 1 januari 2017 samen € 200.000 aan spaargeld. Daarnaast hebben jullie een schuld van € 56.000. Een schuld boven € 6.000 mag u van uw spaargeld aftrekken. Dan houdt u in box 3 € 150.000 aan vermogen over. Hier gaat het heffingsvrije vermogen van € 48.874 nog vanaf. Uw vermogen in box 3 komt daarmee uit op € 101.126. De Belastingdienst rekent hier 4% forfaitair rendement over, waaruit een belastbaar inkomen van € 4.045 volgt. Tot slot betaalt u over dit inkomen 30% vermogensrendementsheffing, dat neerkomt op € 1.213.

Wat betaalt u over 2017?

Zoals ik al aangaf is zijn veel Nederlanders ontevreden over het forfaitair rendement. De meest ideale situatie is belasting betalen over het rendement dat je vermogen echt oplevert. De systemen van de Belastingdienst zijn hier helaas nog niet op ingericht. Daarom bedacht de overheid een alternatief waarbij het forfaitair rendement afhankelijk is van de hoogte van het vermogen. De Belastingdienst gaat ervan uit dat mensen met een hoger vermogen ook een hoger rendement krijgen. De achterliggende gedachte is dat bij grotere vermogens meer kan worden belegd, en beleggen levert een hoger rendement op dan sparen. Het uitgangspunt van de Belastingdienst is dat over een deel van het vermogen 1,63% rente wordt berekend en een deel tegen 5,39%. Hoe hoger het vermogen, hoe meer wordt belast tegen het percentage van 5,39%. Check onderstaand schema voor de precieze verdeling.

Vermogen box 3 boven heffingsvrij vermogen Weging laag rendement Weging hoog rendement Gewogen gemiddelde
Tot en met € 75.000 67% x 1,63% 33% x 5,39% 2,87%
€ 75.001 tot en met € 975.000 21% x 1,63% 79% x 5,39% 4,60%
Vanaf € 975.001 0% x 1,63% 100% x 5,39% 5,39%
Voordeel voor meeste spaarders

De grote vraag is dan natuurlijk: gaat u vanaf 2017 meer of minder belasting in box 3 betalen? Dat hangt af van de hoogte van uw vermogen. Volgens mijn collega, bedrijfseconoom en fiscalist René Bruel, zit het kantelpunt bij een vermogen van € 245.000 per persoon, vóór aftrek van het heffingsvrije deel. Vanaf € 245.000 betaalt u meer belasting dan in de oude situatie. Ook is het ineens belangrijk in welke verhouding u uw vermogen met dat van uw fiscale partner over box 3 verdeelt. Tot 2017 maakte die verdeling niet uit, omdat over het volledige belastbare vermogen 4% forfaitair rendement werd berekend. Nu kan een extreem scheve verdeling er bij grotere vermogens voor zorgen dat de Belastingdienst over het vermogen van de ene partner 4,60% of zelfs 5,39% forfaitair rendement rekent. Terwijl het vermogen van de andere partner slechts in de eerste schijf wordt belast. U vermijdt dit probleem door uw gezamenlijke vermogen gelijkmatig(er) te verdelen (bron: Financial Focus).

Bron: abnamro.nl

Tags

Fiftymore.nl. Hard op weg om Nederlands leukste online-magazine voor 50-plussers te worden!

Inspirerende artikelen, relevante informatie en entertainment wisselen elkaar af. Soms om je te informeren over zaken die voor je van belang zijn, soms om je simpelweg te laten zien hoeveel moois er nog te ontdekken valt. Veel leesplezier!