Geldzaken

Is je testament nog wel up-to-date?

Als je al een testament hebt is het misschien tijd om te kijken of de inhoud nog steeds aansluit bij de huidige situatie, je wensen en de wetgeving. Heb je geen testament, dan kunnen onderstaande tips belangrijk voor je zijn om te bepalen of je een testament nodig hebt.

Wanneer er een wijziging in je persoonlijke situatie plaatsvindt is het natuurlijk goed om te kijken of het testament nog voldoet. Het is hoe dan ook belangrijk om deze check zo eens in de vijf jaar te doen. Je hoeft daarvoor niet meteen naar de notaris te hollen, meestal kun je dat zelf door het testament te onderzoeken op een aantal zaken. De belangrijkste hebben we voor je verzameld.

Testament 1

Zorg dat het vermogen naar de juiste personen gaat

Controleer in ieder geval of het testament er voor zorgt dat je vermogen wordt nagelaten aan de gewenste erfgenamen. Je zult niet de eerste zijn die per ongeluk een aanzienlijk deel nalaat aan iemand waarvan je dat echt niet meer wenst.

Een bijzondere groep van erfgenamen zijn de kinderen. Eigen kinderen hebben volgens de wet recht op een deel van de nalatenschap, de legitieme portie. Wat velen niet weten is dat het mogelijk is om een kind niet als erfgenaam aan te wijzen. Zij kunnen dan nog steeds een beroep doen op hun wettelijk deel, echter niet langer dan vijf jaar na het overlijden en alleen in geld. Dus niet de goederen uit de erfenis.


Bij vragen of onduidelijkheden is het altijd goed om het oordeel te vragen van je notaris.


Heeft een kind ernstige handicap, dan wordt vaak ook van het wettelijk erfdeel afgeweken om er voor te zorgen dat de erfenis niet op gaat aan de eigen bijdrage AWBZ.

Betaal niet te veel erfbelasting 

Als het erfdeel van de kinderen bijvoorbeeld hoger is dan de fiscale vrijstelling,
€ 20.047, – in 2015, en je hebt kleinkinderen, dan kun je hen een legaat geven ter grootte van de vrijstelling voor kleinkinderen, ook € 20.047, -. Op die wijze bespaar je minimaal 10% op de erfbelasting. Meer tips kun je vinden bij www.erfwijzer.nl en www.erfbelasting.nl.

Wanneer je in je testament iets nalaat aan een goed doel wordt over dat deel van de nalatenschap geen erfbelasting geheven. Goede doelen kunnen dus 100% van wat zij ontvangen inzetten voor hun doelstelling. Men dient dan wel een zogenaamde ANBI status te hebben.

 

 

Fiftymore.nl. Hard op weg om Nederlands leukste online-magazine voor 50-plussers te worden!

Inspirerende artikelen, relevante informatie en entertainment wisselen elkaar af. Soms om je te informeren over zaken die voor je van belang zijn, soms om je simpelweg te laten zien hoeveel moois er nog te ontdekken valt. Veel leesplezier!